12/11/2016 - يكشنبه 21 آذر 1395   |     |  ورود به سایت

 
  
حقوق شهروندان
کمينه
سخن هفته

هر كه در عمل كوتاهى كند، به اندوه گرفتار آيد.

امام علی (ع)