یکصد و سی و یکمین جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد

يکصدو سي و يکمين جلسه غير علني شوراي اسلامي شهر تهران به رياست چمران و با حضور اعضا و مديران ارشد شه...

ادامه مطلب
نشست کارگروه تخصصی طرح ها و لوایح

نشست کارگروه تخصصی بررسی طرح ها و لوایح به همت اداره کل تدوین قوانین و امور شورا و با حضور اعضا و نم...

ادامه مطلب
اخبار

ضرورت بروزرسانی قوانین و مقررات

ادامه مطلب
1395/12/3 8:26:0

یکصد و سی و یکمین جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد

يکصدو سي و يکمين جلسه غير علني شوراي اسلامي شهر تهران به رياست چمران و با حضور اعضا و مديران ارشد شهرداري تهران برگزار شد . به گزارش روابط عمومي در اين جلسه اعضا به ...

ادامه مطلب
1395/12/2 15:6:0

نشست کارگروه تخصصی طرح ها و لوایح

نشست کارگروه تخصصی بررسی طرح ها و لوایح به همت اداره کل تدوین قوانین و امور شورا و با حضور اعضا و نمایندگان حوزه های مدعو برگزار شد.  بررسی مصوبه نظام مدیریت یکپارچه...

ادامه مطلب
1395/12/2 8:28:0