معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران:

ماده 100 قانون شهرداری‌ها نیاز به اصلاح جدی دارد/ لزوم توجه به حقوق شهروندی در قوانین شهری ...

ادامه مطلب آرشیو اخبار
شهرداری تهران، میزبان مدیران حقوقی کلان شهرهای کشور

نخستین نشست کمیته تنقیح، تدوین و انتشار قوانین شهرداری های کلان شهرهای کشور با حضور مدیران ارشد مد...

ادامه مطلب آرشیو اخبار
شهرداری تهران، میزبان مدیران حقوقی کلان شهرهای کشور

نخستین نشست کمیته تنقیح، تدوین و انتشار قوانین شهرداری های کلان شهرهای کشور با حضور مدیران ارشد مد...

ادامه مطلب آرشیو اخبار
آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه شهر تهران بازنگری می شود

لایحه" اصلاحیه مصوبه تعرفه و آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران" مورد بحث و بررس...

ادامه مطلب آرشیو اخبار
سیصد و نود و نهمین نشست کارگروه تخصصی کمیسیون لوایح برگزار شد

سیصد و نود و نهمین نشست کارگروه تخصصی کمیسیون لوایح با موضوعات بررسی "مصوبه تعیین نرخ عوارض ترد...

ادامه مطلب آرشیو اخبار

علی توکلی 

مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا

اخبار

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران:

ماده 100 قانون شهرداری‌ها نیاز به اصلاح جدی دارد/ لزوم توجه به حقوق شهروندی در قوانین شهری   معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار ...

ادامه مطلب
1397/7/25 12:43:0 آرشیو اخبار

شهرداری تهران، میزبان مدیران حقوقی کلان شهرهای کشور

نخستین نشست کمیته تنقیح، تدوین و انتشار قوانین شهرداری های کلان شهرهای کشور با حضور مدیران ارشد مدیریت شهری تهران، اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از...

ادامه مطلب
1397/7/24 9:53:0 آرشیو اخبار

شهرداری تهران، میزبان مدیران حقوقی کلان شهرهای کشور

نخستین نشست کمیته تنقیح، تدوین و انتشار قوانین شهرداری های کلان شهرهای کشور با حضور مدیران ارشد مدیریت شهری تهران، اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از...

ادامه مطلب
1397/7/24 9:47:0 آرشیو اخبار

آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه شهر تهران بازنگری می شود

لایحه" اصلاحیه مصوبه تعرفه و آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران" مورد بحث و بررسی جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه های حقوقی، مالی و اقتصادی قرار گ...

ادامه مطلب
1397/7/23 15:24:0 آرشیو اخبار

سیصد و نود و نهمین نشست کارگروه تخصصی کمیسیون لوایح برگزار شد

سیصد و نود و نهمین نشست کارگروه تخصصی کمیسیون لوایح با موضوعات بررسی "مصوبه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران"، "مصوبه مدیریت تعارض م...

ادامه مطلب
1397/7/23 14:25:0 آرشیو اخبار