09/30/2016 - جمعه 9 مهر 1395   |     |  ورود به سایت

 
  
حقوق شهروندان
کمينه

منشور اخلاقی کارکنان شهرداری  

           

           

                 

سخن هفته

هر كه در عمل كوتاهى كند، به اندوه گرفتار آيد.

امام علی (ع)